Saturday, December 31, 2011

Pouring of Tin ... Tinan valaminen

Pouring of tin into water is the Finnish custom of foretelling future for the New Year.
On 31 December people warm up tin untill it melts, and pour it melted into a cold water.
In the last days of December you can buy pieces of tin for that purpose in many shops.
The shape of tin cast can be interpreted in different ways. In pictures below there is clear head of the horse, my son's 'prophecy' for the New Year (whatever it can mean:-)
Happy New Year 2012!
Tinan valaminen on suomalainen uudenvuoden perinne, tulevan vuoden ennustamista.
Tinan palaset voi saada monista kaupoista viimeisinä joulukuun päivinä. 31 joulukuuta tehdään tinan sulattaminen ja valaminen kylmään veteen. Tina vedessä jähmettyy nopeasti, ja sen muodoista näkee, mitä tapahtuu tulevana vuotena. Kuvissa alhaalla on selvä hevosen pää, poikanin tinan ennustus uudelle vuodelle.
Onnellista Uutta Vuotta 2012!

 
 


Wednesday, December 14, 2011

Santa Claus in Finland: Sober, singing, and loving the children ... Raitis, laulava ja lapsirakas ...

As everybody knows Santa Claus lives in Lapland, northern Finland. He used to visit children on the Christmas Eve giving them the longed for gifts.
These days I see (like every year in December) tens of advertisements in the newspapers, internet, on the bus and train stations, in the supermarkets etc. offering the Santa Clause home visits.
The offers are short so text must be substantial. What drew my attention, majority of the offers assert that Santa Claus will be sober.

There are many adjectives describing Santa Claus used in the offers but the most popular word is undoubtedly 'sober'. Finns are in general not very talkative, probably some of Santa Clauses in the past needed some 'encouragement' and it caused problems.
Few examples of the Finnish Santa Clause adverts I have seen this year:
'Sober, not smoking and ready to talk Santa Claus will bring joy to your children',
'Tall, nice, friendly to children and sober Santa',
'Sober, driving, not smoking, singing, talkative, loving children, experienced Santa Claus',
'Traditonal reliable Santa, knows how to speak and sing to children',
'Loving children, cheerful, singing, charismatic, driving Santa',
'Sober and quick-witted Santa with many years of experience. Singing also possible'. :-)

Kaikki tietävät että, Joulupukki asuu Suomen Lapissa Korvatunturilla. Hänellä on tapana kulkea jouluna talosta taloon ja tuoda lapsille lahjoja. Tämän tavan takia, joulukuussa näen paljon mainoksia lehdissä, netissä, bussi pysäkeillä, kaupoissa jne. Joulupukki tarjolla, siis pukin kotikäyntejä. Mainokset ovat lyhyitä ja tekstin on pakko sisältää vain oleelliset sanat.
Huomioni - mainoksissa valtaosa varmistaa, että pukki tulee raitiina. Mainoksissa on käytössä monta adjektiivia millainen joulupukki on tarjolla, mutta useimmin käytetty sana on 'raitis'. Suomalaiset ovat yleensä vähäpuheliaisia ja näytää siltä, että on tapahtunut jo ennen, että pukki tarvitsi jotain 'rohkaisua' ja se on aiheutunut ongelmia. Esimerkkejä tämän vuoden joulupukin mainoksista mitkä olen nähnyt:

'Raitis, savuton ja valmis puhumaan pukki tuo jouluniloa lapsille.'
'Pitkä, mukava ja lapsiystävällinen raitis joulupukki'.
'Raitis, autoileva, savuton, laulava, puhelias, lapsirakas, kokenut pukki' .
'Perinteinen luotettava joulupukki, osaa puhua ja laulaa lapsille'.
'Lapsirakas, hyväntuulinen, laulava, karismaattinen, autoileva pukki.
'Raitis ja sanavalmis pukki vuosien kokemuksella. Laulu mahd.' :-)

Tuesday, December 6, 2011

Mannerheim & Piłsudski

On 6 December 1917 Finland was declared as an independent state. I have found few interesting facts about the eminent Finnish statesman and military figure, marshal and the 6th president of Finland - Carl Gustav Emil Mannerheim.
His life was extremely rich and interesting. Even abrreviation pointing out the most important facts would require writing a book. I prepared very selective post about less known facts from his life:

- the Mannerheim family descends from Germany,
- he didn't like his 3rd name Emil, and he used to sign himself without that name, just C.G.Mannerheim
- he was 187cm tall,
- he had excellent language skills; Beside his mother tongue Swedish, Mannerheim spoke excellent German and French, as an adult learned Russian and Finnish, spoke also at some point Polish, Portugal, Latin, English and Mandarin Chinese,
- his bones were broken 13 times,
- Mannerheim volunteered for duty in the Russo-Japanese war in 1904. He was promoted to Colonel for bravery,
- he made a journey through Turkestan to Beijing as a secret intelligence-officer. The journey lasted two years (1906–1908), they travelled by horses ca.14 000km. He was chosen to this task i.a. beacuse he spoke China,
- he spent 5years on the military service in Poland (1909-1914). He had very good relations with the Polish officers as they shared fondness of equestrian sports,
- in 1936, in Nepal, Mannerheim killed 4tigers, the biggest was 3.23 m long. The pelt is on display at the Mannerheim Museum in Kaivopuisto in Helsinki,
- in 1942 Hitler made a visit to Finland to celebrate Mannerheim's 75th birthday. The visit was embarassing to Mannerheim, he did not want to meet him in his headquarters and arranged their meeting as unofficial and in secret,
- there is an unsubstantiated (but described by many) story that during his meeting with Hitler, Mannerheim lit a cigar despite it was well known that Hitler hated smoking. Hitler continued the conversation without any comment,
- during that visit, the first 11 minutes of Hitler's and Mannerheim's private conversation was recorded. It is considered as the only known recording of Hitler speaking in an unofficial tone,
- Mannerheim was admitted title of Marshal of Finland, the title was created only for him,
In 2004, Mannerheim was voted as the greatest Finnish person of all time.
 

I guess everyone visiting Helsinki noticed in the very city center, close to the Main Post Office, in front of Kiasma museum over 11metres high monument of the man on the horse - the statue of Mannerheim.
When I have seen this statue for the 1st time I thought about the similar looking statues of Polish marshall - Jozef Piłsudski in Poland. While reading about these two men I found many similarities;
Józef Klemens Piłsudski was outstanding Polish stateman, soldier, Marshal, Chief of State (1918–22) and authoritarian leader of the Second Polish Republic (1926-1935). The both marshals:
- are relevant figures in their countries' histories - symbols of indenpendence, were the countries' leaders, outstanding statesmen,
- came from very wealthy families but their fathers have totally ruined the family properties,
- their mothers came from wealthy families and both died early,
- Mannerheim and Piłsudski had disciplinary problems at school,
- good language skills (Piłsudski was for some time teacher of German, French and Russian),
- complicated relations with women,
- the main reason for their 1st marriages broke up were deaths of the children:-(. Mannerheim's son was born dead and Piłsudski's stepdaughter died at age of 15,
- both were fathers to two daughters,
- both left to Japan in 1904, (but for different reasons),
- had their beloved horses (actually mares), Mannerheim had Kathy and Piłsudski Kasztanka.

Sopiva aihe Itsenäisyyspäiväksi, Suomi itsenäistyi 6.12.1917 ja 6 joulukuuta vietetään Suomen tasavallan itsenäisyyspäivää.

Kirjoitän tänään Carl Gustav Emil Mannerheimista, kuka oli esiinpistävä, keskeinen suomalainen valtiomies ja sotilas, marsalkka ja kuudes Suomen tasavallan presidentti.

Hänen elämänsä oli tosi rikas ja kiintoisa, että jopa lyhenne vaatisi kirjan kirjoittamisesta. Valitsin valikoivasti
vain vähemmän tutut faktat.
- Mannerheimin suku on lähtöisin Saksasta
- hän ei pitänyt
viimeisestä etunimensä Emilistä, ja kirjoitti nimikirjoituksensa usein ilman E:tä, vain C.G.Mannerheim
- hän oli 187cm pitkä
- hänellä oli erinomainen kielentaito. Ädinkielinsä oli ruotsi. Hän puhui sujuvasti saksaa ja ranskaa, aikuisena opiskeli hyvää Venäjää ja Suomea. Osasi myös
kiinaa sekä jonkin verran puolaa, portugalia, latinaa ja englantia.
- hänen luunsa olivat murtuneet 13 kertaa

- hän oli suuri hyvän ruoan ystävä, ja hän kirjoitti usein muistiin reseptit, joista piti.
- Mannerheim taisteli vapaaehtoisesti Venäjä-Japani sodassa vuonna 1904. Keisari ylensi hänet everstiksi.
- hän osallistui ratsastustutkimusretkelle Venäjän Turkestanista Pekingiin, yhteensä n.14 000 kilometriä, retki kesti kaksi vuotta (1906–1908). Tehtävanä oli kerätä sotilaallista ja poliittista tiedusteluaineistoa. Hänet valittiin tämän retkiin m.m. koska hän osasi Kiinaa.
- hän vietti 5 vuotta Puolassa armeijan palveluksessa (1909-1914). Mannerheimillä oli hyvät välit puolalaisten ja upseerien kanssa, kun heillä oli yhteinen kiinnostus hevosurheiluun.
- vuonna 1916 Nepalissa Mannerheim kaatoi 4 tiikeria, isoimman pituus oli 323 cm. Tämän tiikerin turkin voi nähdä Mannerheim Museossa Kaivopuistossa Helsingissa.

- Hitler ilmestyi Suomeen Mannerheim 75 syntymäpäivänä mitä oli Mannerheimille epäviihtyisää. Hän ei halunnut tavata Hitleriä virallisesti Helsingissa eikä päämajassansa Mikkelissa.
He tapasivat Imatran lähellä.
- Mannerheim otti esille sikarin ja poltti sitä kun keskusteli kasvokkain Hitlerin kanssa, vaikka kaikki tiesivät että Hitler oli polttamisen vastaaja.
- 11 minuuttia Mannerheim-Hitler epävirallista keskustelua on sala nauhoitettu, ja se on ainoa tunnettu nauhoitus, jossa Hitler puhuu epävirallisella toonilla.
- Mannerheim ylennettiin itsenäisen Suomen ainoaksi sotamarsalkaksi, ja 75-vuotispäivänään 1942 hänelle myönnettiin ainutlaatuinen Suomen marsalkan arvonimi, joka oli kehitetty vain häntä varten.
Mannerheim valittiin 2004 Yleisradion järjestämässä äänestyksessä kaikkien aikojen suurimmaksi suomalaiseksi.

Varmasti kaikki Helsingin kävijät tuntevat Marsalkka Mannerheimin 11m korkea ratsastajapatsas Kiasman vieressä. Kun olen nähnyt sen ensimmäisen kerran, tuli mieleen samanakoinen ratsastajapatsas puolalaisesta marsalka Józef Piłsudskinista.
Józef Klemens Piłsudski oli erinomainen puolalainen valtiomies, sotamarsalkka, armeijan perustaja, itsenäisen Puolan ensimmäinen valtionpäämies (1918–1922) ja Puolan johtaja (1926–1935).
Kun luin Mannerheimista, löysin yllättäviä yhtäläisyyksiä hänen ja
Piłsudskin elämässä.
Molemmat marsalkoita:
- ovat keskeiset persoonat omien valtioiden historiassa, itsenäisyyden symboleita, erinomaisia valtiomiehiä ja valtion johtajia,
- kotoisin oikein rikkaista perheista ja molempien isät tuhlasivat perheen omaisuuden ja perheet heidän takiaan kärsivät köyhyydestä,

- molempien äidit olivat kotoisin rikkaista perheista ja kuolivat ennen marsalkoiden aikuisuutta.
- molemmilla oli paljon kurinpidollisia ongelmia kouluissa,
- molemmilla oli erinomaiset kielitaidot (Piłsudski oli nuorena Saksan, Ranskan ja Venäjän kielen opettaja),
- molemmilla oli monimutkaiset suhteet naisten kanssa,
- molempien ensimmaisissä avioliitoissa oleellinen eron syy oli lapsen kuolema (Mannerheimin poika syntynyi kuolleena ja Piłsudskin ottotytär kuoli 15 vuotiaana),
- molemmilla oli kaksi tytärtä,
- molemmat lähtivät Japaniin vuonna 1904 (mutta eri syistä),
- molemmilla oli suosikki hevoset (oikeasti tammat), Mannerheimilla oli Kathy ja Piłsudskilla Kasztanka.


Mannerheim & Kathy / Piłsudski & Kasztanka.

Thursday, December 1, 2011

the (almost) White-white photos ... (melkein) Valkovalkoisia

Usually people take black-white photos, but I took some photos which I call the white-white ones. They come from the last winter. Today December begins, but winter hasn't come yet, what is exceptional here.
Tavallisesti otetaan mustavalkoisia kuvia, mutta viime talvena olen ottanut pari sellaista, jotka voi nimetä valko valkoisiksi. Tänän alkaa joulukuu mutta talvi antaa odottaa itseään. Ei siitä vielä näy.
Sunday, November 27, 2011

about the Finnish car slang - Japsku vai jenkki?

Today about cars, to me it's amuzing. Every nation has in use some colloquial words and sayings, but Finns are really inventive in this field.
Names of the car brands have their own Finnish versions commonly used even in the official buy/sell advertisements and offers.
Here's list of the most popular: Mersu - mercedes, there's internet page dedicated to Mercedes www.mersuforum.net ,Volkkari - volkswagen, Bemari - BMW, Limu - limousine, Pösö - Peugeot, Tökötti - Toyota, Jenkit - American cars, Japsit/Japskut - Japanese cars, Saksarit - German cars.
I have found the below chat on some internet forum dedicated to cars:
subject: 'Japsku vai jenkki?' (Japanese or American?)
a few answers:
-Ei kumpaakaan vaan sakemanni (any of them but the German one)
-Jenkki joka tilanteeseen (American in every case)
-Saksari (German)
-Japsithan on ainoita oikeita autoja (the Japanese are the only right ones)
-Molemmat löytyy. Käyttöajoihin japsi, muuten jenkki. Saksanpaskoihin päin en edes kuse. (I got both, practical are Japanese, otherwise Americans, on the German ones I don't even pee)
-Saksalainen, aina. (German, always)
as we can see, opinions are divided ...
I've seen also 'mersu-japsi' comparison chat.

this is a man's world ...


Puhekieli on olemassa ja käytössä varmasti jokaisella kielellä, mutta mielestäni suomalaiset ovat tällä alalla erityisen kekseliäitä.
Auto brändien nimilla on suomen kielessä omat versiot, ja ne ovat yleisesti paljon käytetty, jopa ostos/myynti mainoksissa ja tarjouksissa.
Tässä yleeisemmät: Mersu - Mercedes (on jopa nettisivu Mercedesista www.mersuforum.net )
Volkkari - volkswagen, Bemari - BMW, Limu - limousine, Pösö - Peugeot, Tökötti - Toyota, Jenkit - American cars, Japsit/Japskut - Japanese cars, Saksarit - German cars.
Tormasin netissä seuraavaan keskusteluun GTI foruumissa:
Viestin aihe: Japsku vai jenkki?
Pari vastausta:
-Ei kumpaakaan vaan sakemanni
-Jenkki joka tilanteeseen
-Saksari
-Japsithan on ainoita oikeita autoja
-Molemmat löytyy. Käyttöajoihin japsi, muuten jenkki. Saksanpaskoihin päin en edes kuse.
-Saksalainen, aina.
Huomaatte heidän mielipideet olivat eripuraiset.
Löysin myös 'mersu-japsi' vertailun.

miesten maailma ...

Tuesday, November 22, 2011

Fazer & Wedel

I have found interesting similarities between Finnish and Polish greatest and most popular chocolate brands: Fazer and Wedel.
Both companies started as the family businesses in the 1800's and
were continued and developed by the founders' descentants. The both founders' descentants were their the only sons.
Both companies have been innovative in the chocolate production, the owners got proper education and honed their skills on the apprenticeships abroad.
Both companies very fast since their foundation gained wide popularity and appreciation
... and what's essential - despite changing of the companies' forms, they are still in the first leage of the chocolate brands in the world. 
Karl Otto Fazer was born in Helsinki in 1866 as a son of the Swiss furrier. In 1891 he opened the French-Russian café in Kluuvikatu 3, Helsinki. Few years later he started manufacturing of chocolate and confections and industrial-scale manufacturing of sweets.
His wife, Berta Blomqvist was daughter of the master baker from Tammisaari.
Karl served apprenticeships in St.Petersburg, Berlin and Paris and became master confectioner.

Karl Fazer's only son Sven, started working for the company in 1915 and in 1939 became Fazer's chief executive.
During the war Fazer was producing macaronies and buiscuits for the army.
The only son of Sven - Peter worked as the
Fazer's chief executive in years 1965–1987.
Nowadays Fazer is one of the largest corporations in the Finnish food industry - Finland's leading confectionery and bakery company. It operates in 8 countries and employs over 16700 people.

Few more facts about Karl Fazer: he was hunter, fisher and a great marksman. He was also expert on birds, established few bird reserves, and brought pheasants to Finland:-)
 
Wedel is the oldest chocolate brand in Poland. Wedel's founder - Karl Ernst Heinrich Wedel, was German who in 1845 came to Warsaw with his Polish wife and son Emil.
In 1851 he opened confectionery at Miodowa Street in Warsaw. He was producing chocolate using a steam engine imported from France.

His wife, Karolina Wiśnowska, was daughter of the famous Warsaw candy and sweets maker.
Wedel's only son, Emil Albert Fredryk Wedel served apprenticeships at confectioneries in Germany, Switzerland, England, and France, and received a Ph.D. in Food Chemistry.
In 1876, he received company as a wedding gift from his father Karl. Emil has greatly expanded business.

Wedel’s chocolates got immense popularity fast and very soon started to be forged. That's why already in 1869 Karl started to signature each bar of cholocolade with the sealed name C.E.Wedel. The custom was intercepted by Emil, whose handwritten signature became the company's logo.

During II World War Wedel continued production for the Germans' use but the employees launched many sabotage acts and the Wedel's owner at the time - Emil's only son Jan, refused to collaborate as a Volksdeutsche (ethnic German) person, despite his German roots. Wedel arranged baking bread for the starving people of Warsaw, and arranged underground teachings. Part of the Wedels' employees were exterminated in the
Nazi concentration camps (i.a. my grandma's brother).
After the war, Wedel rebuilt the factory, and the communist government nationalized the company
. It was reprivatized in 1989. In 1991 it was bought by Pepsi Co, in 1999 by Cadbury, and in June 2010 by Lotte of Japan.
 

Fazer ja Wedel ovat suurimmat ja suosituimmat suklaabrändit - Fazer Suomessa ja Wedel Puolassa. Olen huomannut mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä niiden välillä.
Molemmat perustettiin perheyrityksinä 1800 luvulla, ja yrityksien toimintaa jatkoivat perustajien jälkeläiset. Molemmilla perustajilla oli vain ainoat pojat.
Molemmat yritykset olivat uudistusmielisiä suklaan valmistamisessa, ja molemmat ovat nopeasti saaneet suosiota ja arvonnousua kotimaassa sekä ulkomailla ... ja mikä tärkeää, yrityksien muodon muuttaamisesta huolimatta, ne ovat edelleen ensi luokkaisia suklaa brändejä maailmassa.
Karl Otto Fazer syntyi Helsingissä 1866. Hänen isänsä oli sveitsiläissyntyinen turkkuri.
Vuonna 1891 hän avasi vaimonsa kanssa ranskalais-venäläisen konditorian Kluuvikatu 3:ssa Helsingissa. Pari vuotta sen jälkeen hän perusti suklaa- ja karamellitehtaan, ja rakensi lisää tehtaita. Yritys laajeni
nopeasti ja kasvoi suuryritykseksi. Karlin vaimo, Berta Blomqvist oli Tammisaaren leipomomestarin tytär. Karl Fazer opiskeli Pietarissa, Berliinissä ja Pariisissa kondiittorimestariksi.
Hänen ainoa poika Sven työskenteli Fazerissa 1915 lähtien ja vuonna 1938 hänestä tuli uusi toimitusjohtaja.
Toisen maailman sodan aikana Fazerissa valmistetiin armeijalle makaronia ja keksejä.

Svenin poika, Peter toimi Fazer-yhtiön toimitusjohtajana 1965–1987 ja sen jälkeen yhtiön hallituksen puheenjohtajana.
Nykyisin Oy Karl Fazer Ab on leipomo- ja ruokapalvelualalla toimiva perheyritys, konserni jolla on toimintaa kahdeksassa maassa ja työlistää yli 16700 henkilöitä. Markkinointi&Mainonta-lehden ja Taloustutkimuksen tämänvuotisessa Brändien arvostus -tutkimuksen mukaan, Fazer on jatkuvasti suosituimpien suomalaisten brändien listan huipulla.
Vielä pari mielenkiintoista faktaa Karl Fazerista: hän oli myös metsästäjä, kalastaja, erinomainen kilpa-ampuja
ja lintujen tuntija. Hän perusti pari linnuston suoja-alueita ja toi Suomeen faasanit.

Wedel on vanhin puolalainen suklabrändi ja se on perustettu vuonna 1851. Wedelin perustaja - Karl Ernst Heinrich Wedel oli Saksalainen, joka vuonna 1845 saapui Varsovaan puolalaisen vaimonsa ja pojan Emilin kanssa.
Vuonna 1851 hän avasi konditorian Miodowa-kadulla Varsovassa. Hän alkoi valmistamaan suklaata Ranskasta tuodulla erikois höyrykonella.

Karlin vaimo, Karolina Wiśnowska oli Varsovan kondiittorimestarin tytär.
Karl Wedelin ainoa poika Emil oli työhärjoitteluissa kondiittorifirmoissa Saksassa, Sveitsissa, Englannissa ja Ranskassa. Hänestä tuli elintarvikekemian tohtori. Vuonna 1876 hän sai isältä yrityksen häälahjana. Emil kehitti firmaa
paljon.
Wedelin suklaat saivat suuren suosion, ja pian niitä alettiin väärenätmään. Tämän takia Karl Wedel alkoi jo vuonna 1869 allekirjoittamaan jokaisen suklaa levyn sinetöitylla allekirjoituksella.
Emil jatkoi tätä tapaa, ja hänen käsin tehdystä allekirjoituksesta tuli yrityksen logo.
Toisen maailman sodan aikana Wedel valmisti tuotteita Saksalaisien määräyksien mukaan, mutta siellä tehtiin paljon sabotaasi toimintaa. Senaikainen Wedelin johtaja Jan
(Emilin ainoa poika) kielsi tekemästä yhteistyötä natsi-Saksan kanssa. Hän ei halunnut olla Volksdeustche listalla saksalaisten syntymäperästä huolimatta. Wedel valmisti salaa leipää Varsovan nälkäisille ihmisille, ja järjesti salaa opetusta. Osa Wedelin työntekijöistä vietiin tehtaasta pois ja tapettiin Natsien keskitysleireissä (mm. minun isoäidin veljensä). Sodan jälkeen Jan Wedel jälleen rakensi tehtaan, mutta komunistinen hallitus kansallisti yrityksen. Wedel yksityistettiin takaisin vuonna 1989. Vuonna 1991 se myytiin Pepsi Co:lle, vuonna 1999 Cadbury:lle ja vuonna 2010 Japanin Lotte:lle.

Tuesday, November 15, 2011

HIRVI . The Finnish elk

The Eurasian elk / moose, (Alces Alces) definitely deserves its own post in this blog.
While travelling across Finland it's impossible not to notice hundreds of the road sings with the elk image - the elk warning signs. They seem to be speciffic attraction of the Finnish lanscapes, but they are the real problem on the roads. There are over thousand road collisions with elks every year in Finland. (av.1300). Additional problem occures during winters when elks walk to the roads to lick salt used for melting snow and ice.
Elk collision insurance is a common part of the voluntary car insurances in Finland. It covers accidents in which a vehicle hits an elk.
Collisons with elks are extremely dangerous as elks are very big and very heavy. They are the biggest mammals in Finland: adult males are 1.8–2.2m high at the shoulder, weigh ca.380–720 kg.
Elks have a good sense of hearing and smell but poor eyesight. They are very good swimmers and divers - can be under water up to 50sec.
There are over 100 000 elk in Finland and they are popular game species. Hunting elks requires licence and is very strictly regulated.
There are even regulations concerning colour of the hunting clothes. It must be red or orange. The elk hunting period lasts from the last Saturday of September to the 15 December.
Elk meet is high in protein and low in fat, rich source of iron, phosphorus and zinc, however it is not recommended to consume its liver nor kidneys as they may contain heavy-metal contaminants. Consuming of the liver and kidneys from elk more than one year old is not advised in Finland because of the high level of cadmium in these organs of the Finnish elks. According to Wikipedia the elk liver can be used to measure radiation level of the area where the elk was living.

Hirvi, (Alces Alces) varmasti ansaitsee oman postin tässä blogissa. Suomessa matkustettaessa huomaa satoja hirvivaarasta varoittavia liikennemerkkejä. Hirvet ovat upeita eläimiä, mutta tosiasiassa he aiheuttavat vakavia ongelmia. Vuosittain Suomessa sattuu liikenteessä n.1 300 hirvikolaria. Hirvikolarit ovat erittäin vaarallisia, koska hirvi on valtavan iso ja painava eläin (suurin nisäkäs Suomessa, aikuinen uros: säkäkorkeus 1.8–2.1m ja paino ca.380–720 kg).
Suomessa yleinen on hirvivakuutus, joka korvaa hirvieläimeen törmäämisestä aiheutuneet vahingot. Lisää ongelmia tulee talvisin, kun hirvet nuolevat tieltä suolaa.

Hirven kuulo ja hajuaisti on hyvä, mutta nakö on heikko. Ne ovat loistavia uimaan, sekä sukeltamaan. Voivat olla veden alla jopa 50 sekuntia.

Suomessa on noin 100 000 hirveä ja hirven metsästys on luvallista ja luvanvaraista syyskuun viimeisesta lauantaista 31 joulukuutta asti.
Hirven metsästys on tiukasti säännelty. On olemassa jopa säännöt metsästäjien vaatetuksesta. Sen pitää olla punainen tai oranssi.
Hirven liha on vähärasvaista ja sisältää paljon proteiinia. Se on myös hyvä raudan, fosforin ja sinkin ravintolähde. Hirven maksan syömistä ei suositella, koska hirvet saavat ravinnostaan raskasmetalleja, jotka kertyvät maksaan. Varsinkin maksa ja munuaiset sisältävät kadmiumia ja sen takia niiden syöminen ei ole suositeltavaa yli vuoden ikäisistä hirvistä. Wikipedian mukaan hirven maksasta voidaan mitata hirven elinalueen radioaktiivisuutta.
(fot.Wikipedia)

Thursday, November 10, 2011

the first morning frost ... ensimmäinen pakkasaamu

I started this blog from complaining about Finnish weather but this year autumn in Finland is the warmest since 1961! There are still blooming flowers on my balcony. Today was the first a bit frosty morning, minus 3'C. Few pics from Koivukylä:
Blogin alussa valitin suomen ilmastosta, mutta tänä vuonna Suomessa on lämpimin syksy 50 vuoteen! Kesäkukat kukoistavat vielä parvekkeellani. Vasta tänän oli ensimmäinen aamupakkanen. Pari tänään otettua kuvaa (Koivukylä):

Monday, November 7, 2011

Finnish flea markets. Kirppikset.

While living in Poland I had never been to a flea market. I know about some bazaars where one could get among the other things also something old, but they were not popular. There are in Poland some old and even historical flea markets but they are specialized often in antics, or they are rather places where one can hunt sth unusual, original and special. They are not places for purchasing eg. household basic goods.
Usually the redundant goods are thrown away if any friend nor neighbour wants them.
The old clothes find new users
more often, especially the children clothes.
There are places where people can give away own used clothes for charity, but no one sells them to the strangers for money.
When in 2004 Poland joined European Union, hundreds of thousands of Poles left immediately to work abroad to the more prosperous EU countries. Soon they started to import to Poland the second hand clothes
for sale. Nowadays in Poland there are thousands of the second hand shops with clothing from England, Ireland, Holland, Denmark etc. Before that, every piece of cloth with an english tag was worth gold, and today I see advertisements in the Polish newspapers: 'I sell
2 tones of the English clothes in good condition'. Times change ...
When I moved to Finland, I considered flea markets as the places for poor people, arranged to allow them getting basic commodities and clothes for small money. I was surprised how many of the flea markets I was passing by every day, and how many people were visiting them.
When I moved to Helsinki and I rented room for few months,
few people suggested getting furnitures from a flea market. I went just to see how it looks like (honestly speaking I was prejudiced) and I bought all I wanted in the first place. It was second hand shop specialized with furnitures.
The Finnish flea markets website http://www.kirpputorihaku.com/kirpputori contains contact information to 565 flea markets from 39 biggest Finnish cities. Many people go there not because of the low prices, but to get sth different, original, special. You can get from flea markets ... everything. The biggest and most popular Finnish flea market open year round is Valtteri in Helsinki (
Aleksis Kiven katu 17).
I must mention here the pioneers of recycling in Finland: 'Fida’s Second Hand Shops', national charity flea market chain. Nowadays there are 30 Fida stores in Finland. Click here for more information: http://www.fidainternational.fi/fida-2nd-hand-shops/
The clothing reuse and recycling in Finland is additionally to the flea markets arranged by the UFF organization. Money collected by selling clothes go to the charity programmes in Africa and India. Around one million of Finns supports UFF yearly (for more news about it: http://www.uff.fi/) 

Asuessani Puolassa en koskaan käynyt kirppiksella. Puolassa on aina ollut bazaareja, mistä voi saada myös jotain vanhaa, mutta ne eivät ole mitenkään suosittuja, eivätkä yleisiä. Puolassa on vanhoja ja jopa historiallisia kirpputoreja, mutta ne ovat erikoistuneet usein antiikkiin, tai ne ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn alaan, ne eivät ole tavallisia käyttöesineitä varten.
Tavallisesti tarpeettomat tavarat heitetään roskiin,
jos ei kukaan tuttu tai naapuri tavaroita halua. Vanhoille vaatteille löytyy joskus uusi omistaja, varsinkin lasten vaatteille. On myös paikkoja mihin voi lahjoittaa vaatteita hyväntekeväisyyskohteisiin, mutta ei kukaan vie omia vaateita myytäväksi vieraille ihmisille. Vuonna 2004 Puola liittyi Euroopan unioniin, silloin satoja tuhansia Puolalaisia lähti heti töihin muihin EU maihin. Pian he rupesivat tuomaan Puolaan myytäväksi käytettyjä vaatteita. Nykyisin Puolassa on tuhansia kauppoja, joissa myydään käytettyjä vaatteita Englannista, Irlannista, Hollannista, Belgiasta, Tanskasta ...
Ennen sitä jokainen englantilainen etiketti oli kullanarvoinen, ja nyt näen puolalaisissa lehdissä tarjouksia: 'myydään 2 tonnia englantilaisia vaatteitä'. Ajat muuttuu ...
Alussa Suomessa ajattelin kirppisten olevan köyhille ihmisille. Ihmettelin huomattuani niiden suuren määrän, ja kuinka paljon ihmiset niitä käyttävät. Kun muutin Helsingiin vuodeksi ja vuokrasin huoneen, pari ihmistä vihjasi minulle kirppiksistä, kun halusin ostaa perus huonekaluja. Kävin vain katsomassa (olin rehellisesti sanottuna varma, että en osta sieltä mitään) ja ostin kaikki mitä tarvitsin kerralla. Se kirppis oli erikoistunut huonekaluihin.
Suomen kirputorit sivusto http://www.kirpputorihaku.com/kirpputori sisältää yhteystiedot 565 kirpputorista 39 suurimmasta kaupungista. Ihmiset käyvät niissä ei ainoastaan halpojen hinnojen takia, myös kun tarkoituksena on hankkia jotain kiinnostavaa, erilaista, omaperäistä. Niissä voi oikeasti tehdä hienoja löytöjä. Suomen suurin ympärivuotinen kirpputori on Helsingin Vallteri (Aleksis Kiven katu 17).

Minun on pakko mainita myös Fida lähetystorit. Fida lähetystorit on 30 myymälän kotimainen hyväntekeväisyyskirpputoriketju, jonka tuotoilla tuetaan Fidan tekemää avustustyötä yli 40 maassa. Vaatekierrätystä järjestää lisäksi tehokkaasti organisaatio UFF. Myynistä saadut rahat lahjoitetaan hyväntekeväisyyskohteisiin Afrikassa ja Intiassa. Vuosittain noin miljoona suomalaista tukee UFF:n toimintaa. (katso lisää: http://www.uff.fi/)

Friday, November 4, 2011

REuse REcycle REduce

In this blog I deal with issues which appeared to me new or different when I came to Finland.
So I must mention the waste and recycyling problem despite I would like to avoid writing about my home country in an uncomplimentary way. I attended the primary school in the 80's.
Every pupil was obliged to bring to school every month at least 4kg of the waste paper and at least 30 aluminium caps (dairy products were sold in the glass bottles with aluminum caps).
Maybe it sounds weird, but it made children thinking about recycling, they saw its effectiveness looking at huge amounts of the collected waste materials ready to be recycled and used again.
Today Polish school education programmes cover of course the environment, ecology and recycling issues. There are arranged some bigger recycling events and actions. But on the streets, in yards and homes it doesn't look like someone pays to that much attention.
Dumpsters are mostly filled with the general waste and it's hardly ever possible to return glass bottle to the shop. Cans are not returnable to shops at all but they can be sold to be recycled as aluminium. Price is not encouraging, under 1e per kg, but some people collect and sell it anyway.
In Finland you should keep the can intact, so the can recycling machine can accept it, and in Poland just opposite - you should smash the can very well, so it takes less space at the recycling point.
On my first days in Finland I had problem where to toss eg. used teabag - is it paper, or biowaste or general waste? I have met very eager pro-recycling people here, who take this truly seriously.
So I have seen in the Finnish homes separate buckets, boxes and sacks for various categories of waste: biowaste, paper (separately newspapers and cardboards), glass (separately coloured and clear), plastic, special/hazardous waste (eg.batteries), and for general waste.
Nowadays I have the opposite problem than before living in Finland - when Im in Poland I wonder why all the garbage go the same dumpster.

Blogissa käsittelen asioita, jotka olivat minulle uusia Suomessa, joten on pakko kirjoittaa kierrätyksestä. Se on vaikeaa, koska tällä kertaa kirjoitan jotain epämukavaa omasta kotimaasta. Kävin peruskoulua 80-luvulla, jolloin jokaisella opiskelijalla oli velvoite tuoda kouluun joka kuukausi vähintään 4kg paperia ja vähintään 30 alumiinia kapselia maitopulloista. Kuulostaa ehkä oudolta, mutta se pakotti ajattelemaan kierrätystä. Lapset näkivät kuinka paljon kierrätys materiaalia yhteensä tuli, kun jokainen lapsi oli tuonut pienen oman osuutensa. Nyt kouluissa opetetaan ympäristöstä ja ekologiasta, järjestetään kierrätys ja ympäristö tapahtumia. Kaduilla ja kodeissa en kuitenkaan näe panostusta kierrätykseen.
Roskapaikat ovat pääosin pelkkää sekäjätettä ja harvoin on mahdollista palauttaa kauppaan lasi pulloja, ei koskaan tölkkejä. Tölkkit kierrätetään vain alumiinina. Hinta alle 1e per kg, mutta jotkut kuitenkin tekevät sen. Suomessa pitää säilyttää tölkki ehjänä, että kone antaa palautuksen. Puolassa tölkit pitää puristaa, että se ei vie paljon tilaa.
Aivan alussa Suomessa, koin ongelmana kun piti heittaa pois es. käytetty teepussi. Piti miettiä mihin jätekategoriaan teepussi kuuluu - bio tai paperi tai sekajätteisiin. Kun joku oikeasti kierrättää, otetaan asia vakavasti. Silloin kiertää erikseen biojate, paperi (erikseen tavallista ja pahvipaperia sekä kartonkia), lasi (erikseen värikäs ja väriton), muovit, ongelmajäte (es.patterit),
ja sekäjäte.

Nykyisin on päinvastoin - kun olen Puolassa ihmettelen, kun ihmiset edelleen heittävät kaikki roskat yhteen.

Monday, October 31, 2011

More light please! Valoa!

All the people have better and worse days, but it's really hard to keep smiling face and good attidute when winter and dark days last about half a year. I didn't realize importance of light and its influence to people's health and mood untill I haven't spent in Finland the whole winter.
Poland is no that far away and winters are sometimes as frosty as in Finland, but they don't last as long as here. From my experience, I can get used to the coldness but longer insufficiency of light has surprisingly strong negative influence. It just takes power away.
Depression is one problem, but people living in northern Europe quite often suffer from a Seasonal Affective Disorder (SAD) - so called winter depression or winter blues caused by a lack of sunlight. It's a mood disorder causing i.a. apathy, lack of energy, pessimistic feelings attitude, feeling tired and unhappy.
In more serious SAD cases there are medical treatments applied. The most popular means to prevent SAD or to fight its milder symptoms on our own, are the light treatment with a bright light lamp and taking vitamin D-3 supplements.
It's also good to find some hobby, to keep ourselves busy, to practice sports, to sing, to dance ... - the upcoming wintertime magazines and newsparers of all kinds will supply us with tens of advices how to fight SAD but it easier said than done.
My friend as a psychologist advices keeping around ourselves things which are bright, cheerful, of the vivid colours. We can add more colours to the interior decorations, burn candles, or even just place oranges in the way we can look at them from time to time. Small things but may have some influence.
What's interesting, winter depression seldom affects the indigenous people from Iceland and Lapland. According to the researches the reason lies in their genetical adaption, some mention also frequent consumption of fish among these populations, and fish is the richest food source of vitamin D-3.
But to the people with the typical genes I say: Another winter's ahead, let's prepare!

Kaikilla on hyvät ja huonot päivät, mutta on vaikeaa olla iloinen ja säilyttää optimistinen asenne, kun pimeät, harmaat päivät kestävät noin puoli vuotta. En oivaltanut miten merkittävä ihmisen terveydelle ja mielelle valo on, ennen kuin olin viettänyt koko talven Suomessa. Puola ei ole kaukana ja talvet ovat siellä usein yhtä kylmät kuin Suomessa, mutta ne eivät kestä niin kauan. Kokemuksesta tuntuu, että voin tottua kylmyyteen, mutta valon vähäisyys vaikuttaa yllättävän voimakkaasti. (negatiivisesti tietenkiin) Se yksinkertaisesti vie virtaa pois.
Masennus on yksi onglelma, mutta ihmiset pohjoismaissa kärsivät paljon kaamosmasennuksesta. Se on talven aikana riittävän valon puutteen aiheuttama mielialahäiriö. Pääpiirteitä ovat lievät masennusoireet, apatia, liikaunisuus, pessimistinen asenne, jatkuva väsymyys ja onneton olo.
Suositut hoitomuodot kaamosmasennuksen ovat kirkasvalohoito ja D-3-vitamiinilisän käyttö. Helpotusta voi saada liikunnasta, harrastuksista, laulamisesta, tanssista, ja monista lehdistä löytyy kyllä kymmenia muita neuvoja ja ehdotuksia, mutta helpompi sanoa kuin tehdä.
Ystäväni psykologi neuvoo sisustamaan asunnon värikkäästi, polttamaan kynttilöitä, laittamaan vaikka oranssia näkyville paikoille. Pienetkin asiat voivat vaikuttaa.
Mielenkiintoista, että kaamosmasennuksesta hyvin harvoin kärsivät syntyperäiset islantilaiset ja saamelaiset. Tutkimuksien mukaan se voi johtua tietystä geneettisestä sopeutumisesta, jotkut sanovat että myös sen takia, kun siellä syödään paljon kalaa, ja kala on rikkain D-3-vitamiinin ravintolähde
. Mutta kaikille joilta erikoisgeenia ei löydy sanon: talvi on jo taas tulossa, valmistelut käyntiin!