Saturday, December 31, 2011

Pouring of Tin ... Tinan valaminen

Pouring of tin into water is the Finnish custom of foretelling future for the New Year.
On 31 December people warm up tin untill it melts, and pour it melted into a cold water.
In the last days of December you can buy pieces of tin for that purpose in many shops.
The shape of tin cast can be interpreted in different ways. In pictures below there is clear head of the horse, my son's 'prophecy' for the New Year (whatever it can mean:-)
Happy New Year 2012!
Tinan valaminen on suomalainen uudenvuoden perinne, tulevan vuoden ennustamista.
Tinan palaset voi saada monista kaupoista viimeisinä joulukuun päivinä. 31 joulukuuta tehdään tinan sulattaminen ja valaminen kylmään veteen. Tina vedessä jähmettyy nopeasti, ja sen muodoista näkee, mitä tapahtuu tulevana vuotena. Kuvissa alhaalla on selvä hevosen pää, poikanin tinan ennustus uudelle vuodelle.
Onnellista Uutta Vuotta 2012!

 
 


Wednesday, December 14, 2011

Santa Claus in Finland: Sober, singing, and loving the children ... Raitis, laulava ja lapsirakas ...

As everybody knows Santa Claus lives in Lapland, northern Finland. He used to visit children on the Christmas Eve giving them the longed for gifts.
These days I see (like every year in December) tens of advertisements in the newspapers, internet, on the bus and train stations, in the supermarkets etc. offering the Santa Clause home visits.
The offers are short so text must be substantial. What drew my attention, majority of the offers assert that Santa Claus will be sober.

There are many adjectives describing Santa Claus used in the offers but the most popular word is undoubtedly 'sober'. Finns are in general not very talkative, probably some of Santa Clauses in the past needed some 'encouragement' and it caused problems.
Few examples of the Finnish Santa Clause adverts I have seen this year:
'Sober, not smoking and ready to talk Santa Claus will bring joy to your children',
'Tall, nice, friendly to children and sober Santa',
'Sober, driving, not smoking, singing, talkative, loving children, experienced Santa Claus',
'Traditonal reliable Santa, knows how to speak and sing to children',
'Loving children, cheerful, singing, charismatic, driving Santa',
'Sober and quick-witted Santa with many years of experience. Singing also possible'. :-)

Kaikki tietävät että, Joulupukki asuu Suomen Lapissa Korvatunturilla. Hänellä on tapana kulkea jouluna talosta taloon ja tuoda lapsille lahjoja. Tämän tavan takia, joulukuussa näen paljon mainoksia lehdissä, netissä, bussi pysäkeillä, kaupoissa jne. Joulupukki tarjolla, siis pukin kotikäyntejä. Mainokset ovat lyhyitä ja tekstin on pakko sisältää vain oleelliset sanat.
Huomioni - mainoksissa valtaosa varmistaa, että pukki tulee raitiina. Mainoksissa on käytössä monta adjektiivia millainen joulupukki on tarjolla, mutta useimmin käytetty sana on 'raitis'. Suomalaiset ovat yleensä vähäpuheliaisia ja näytää siltä, että on tapahtunut jo ennen, että pukki tarvitsi jotain 'rohkaisua' ja se on aiheutunut ongelmia. Esimerkkejä tämän vuoden joulupukin mainoksista mitkä olen nähnyt:

'Raitis, savuton ja valmis puhumaan pukki tuo jouluniloa lapsille.'
'Pitkä, mukava ja lapsiystävällinen raitis joulupukki'.
'Raitis, autoileva, savuton, laulava, puhelias, lapsirakas, kokenut pukki' .
'Perinteinen luotettava joulupukki, osaa puhua ja laulaa lapsille'.
'Lapsirakas, hyväntuulinen, laulava, karismaattinen, autoileva pukki.
'Raitis ja sanavalmis pukki vuosien kokemuksella. Laulu mahd.' :-)

Tuesday, December 6, 2011

Mannerheim & Piłsudski

On 6 December 1917 Finland was declared as an independent state. I have found few interesting facts about the eminent Finnish statesman and military figure, marshal and the 6th president of Finland - Carl Gustav Emil Mannerheim.
His life was extremely rich and interesting. Even abrreviation pointing out the most important facts would require writing a book. I prepared very selective post about less known facts from his life:

- the Mannerheim family descends from Germany,
- he didn't like his 3rd name Emil, and he used to sign himself without that name, just C.G.Mannerheim
- he was 187cm tall,
- he had excellent language skills; Beside his mother tongue Swedish, Mannerheim spoke excellent German and French, as an adult learned Russian and Finnish, spoke also at some point Polish, Portugal, Latin, English and Mandarin Chinese,
- his bones were broken 13 times,
- Mannerheim volunteered for duty in the Russo-Japanese war in 1904. He was promoted to Colonel for bravery,
- he made a journey through Turkestan to Beijing as a secret intelligence-officer. The journey lasted two years (1906–1908), they travelled by horses ca.14 000km. He was chosen to this task i.a. beacuse he spoke China,
- he spent 5years on the military service in Poland (1909-1914). He had very good relations with the Polish officers as they shared fondness of equestrian sports,
- in 1936, in Nepal, Mannerheim killed 4tigers, the biggest was 3.23 m long. The pelt is on display at the Mannerheim Museum in Kaivopuisto in Helsinki,
- in 1942 Hitler made a visit to Finland to celebrate Mannerheim's 75th birthday. The visit was embarassing to Mannerheim, he did not want to meet him in his headquarters and arranged their meeting as unofficial and in secret,
- there is an unsubstantiated (but described by many) story that during his meeting with Hitler, Mannerheim lit a cigar despite it was well known that Hitler hated smoking. Hitler continued the conversation without any comment,
- during that visit, the first 11 minutes of Hitler's and Mannerheim's private conversation was recorded. It is considered as the only known recording of Hitler speaking in an unofficial tone,
- Mannerheim was admitted title of Marshal of Finland, the title was created only for him,
In 2004, Mannerheim was voted as the greatest Finnish person of all time.
 

I guess everyone visiting Helsinki noticed in the very city center, close to the Main Post Office, in front of Kiasma museum over 11metres high monument of the man on the horse - the statue of Mannerheim.
When I have seen this statue for the 1st time I thought about the similar looking statues of Polish marshall - Jozef Piłsudski in Poland. While reading about these two men I found many similarities;
Józef Klemens Piłsudski was outstanding Polish stateman, soldier, Marshal, Chief of State (1918–22) and authoritarian leader of the Second Polish Republic (1926-1935). The both marshals:
- are relevant figures in their countries' histories - symbols of indenpendence, were the countries' leaders, outstanding statesmen,
- came from very wealthy families but their fathers have totally ruined the family properties,
- their mothers came from wealthy families and both died early,
- Mannerheim and Piłsudski had disciplinary problems at school,
- good language skills (Piłsudski was for some time teacher of German, French and Russian),
- complicated relations with women,
- the main reason for their 1st marriages broke up were deaths of the children:-(. Mannerheim's son was born dead and Piłsudski's stepdaughter died at age of 15,
- both were fathers to two daughters,
- both left to Japan in 1904, (but for different reasons),
- had their beloved horses (actually mares), Mannerheim had Kathy and Piłsudski Kasztanka.

Sopiva aihe Itsenäisyyspäiväksi, Suomi itsenäistyi 6.12.1917 ja 6 joulukuuta vietetään Suomen tasavallan itsenäisyyspäivää.

Kirjoitän tänään Carl Gustav Emil Mannerheimista, kuka oli esiinpistävä, keskeinen suomalainen valtiomies ja sotilas, marsalkka ja kuudes Suomen tasavallan presidentti.

Hänen elämänsä oli tosi rikas ja kiintoisa, että jopa lyhenne vaatisi kirjan kirjoittamisesta. Valitsin valikoivasti
vain vähemmän tutut faktat.
- Mannerheimin suku on lähtöisin Saksasta
- hän ei pitänyt
viimeisestä etunimensä Emilistä, ja kirjoitti nimikirjoituksensa usein ilman E:tä, vain C.G.Mannerheim
- hän oli 187cm pitkä
- hänellä oli erinomainen kielentaito. Ädinkielinsä oli ruotsi. Hän puhui sujuvasti saksaa ja ranskaa, aikuisena opiskeli hyvää Venäjää ja Suomea. Osasi myös
kiinaa sekä jonkin verran puolaa, portugalia, latinaa ja englantia.
- hänen luunsa olivat murtuneet 13 kertaa

- hän oli suuri hyvän ruoan ystävä, ja hän kirjoitti usein muistiin reseptit, joista piti.
- Mannerheim taisteli vapaaehtoisesti Venäjä-Japani sodassa vuonna 1904. Keisari ylensi hänet everstiksi.
- hän osallistui ratsastustutkimusretkelle Venäjän Turkestanista Pekingiin, yhteensä n.14 000 kilometriä, retki kesti kaksi vuotta (1906–1908). Tehtävanä oli kerätä sotilaallista ja poliittista tiedusteluaineistoa. Hänet valittiin tämän retkiin m.m. koska hän osasi Kiinaa.
- hän vietti 5 vuotta Puolassa armeijan palveluksessa (1909-1914). Mannerheimillä oli hyvät välit puolalaisten ja upseerien kanssa, kun heillä oli yhteinen kiinnostus hevosurheiluun.
- vuonna 1916 Nepalissa Mannerheim kaatoi 4 tiikeria, isoimman pituus oli 323 cm. Tämän tiikerin turkin voi nähdä Mannerheim Museossa Kaivopuistossa Helsingissa.

- Hitler ilmestyi Suomeen Mannerheim 75 syntymäpäivänä mitä oli Mannerheimille epäviihtyisää. Hän ei halunnut tavata Hitleriä virallisesti Helsingissa eikä päämajassansa Mikkelissa.
He tapasivat Imatran lähellä.
- Mannerheim otti esille sikarin ja poltti sitä kun keskusteli kasvokkain Hitlerin kanssa, vaikka kaikki tiesivät että Hitler oli polttamisen vastaaja.
- 11 minuuttia Mannerheim-Hitler epävirallista keskustelua on sala nauhoitettu, ja se on ainoa tunnettu nauhoitus, jossa Hitler puhuu epävirallisella toonilla.
- Mannerheim ylennettiin itsenäisen Suomen ainoaksi sotamarsalkaksi, ja 75-vuotispäivänään 1942 hänelle myönnettiin ainutlaatuinen Suomen marsalkan arvonimi, joka oli kehitetty vain häntä varten.
Mannerheim valittiin 2004 Yleisradion järjestämässä äänestyksessä kaikkien aikojen suurimmaksi suomalaiseksi.

Varmasti kaikki Helsingin kävijät tuntevat Marsalkka Mannerheimin 11m korkea ratsastajapatsas Kiasman vieressä. Kun olen nähnyt sen ensimmäisen kerran, tuli mieleen samanakoinen ratsastajapatsas puolalaisesta marsalka Józef Piłsudskinista.
Józef Klemens Piłsudski oli erinomainen puolalainen valtiomies, sotamarsalkka, armeijan perustaja, itsenäisen Puolan ensimmäinen valtionpäämies (1918–1922) ja Puolan johtaja (1926–1935).
Kun luin Mannerheimista, löysin yllättäviä yhtäläisyyksiä hänen ja
Piłsudskin elämässä.
Molemmat marsalkoita:
- ovat keskeiset persoonat omien valtioiden historiassa, itsenäisyyden symboleita, erinomaisia valtiomiehiä ja valtion johtajia,
- kotoisin oikein rikkaista perheista ja molempien isät tuhlasivat perheen omaisuuden ja perheet heidän takiaan kärsivät köyhyydestä,

- molempien äidit olivat kotoisin rikkaista perheista ja kuolivat ennen marsalkoiden aikuisuutta.
- molemmilla oli paljon kurinpidollisia ongelmia kouluissa,
- molemmilla oli erinomaiset kielitaidot (Piłsudski oli nuorena Saksan, Ranskan ja Venäjän kielen opettaja),
- molemmilla oli monimutkaiset suhteet naisten kanssa,
- molempien ensimmaisissä avioliitoissa oleellinen eron syy oli lapsen kuolema (Mannerheimin poika syntynyi kuolleena ja Piłsudskin ottotytär kuoli 15 vuotiaana),
- molemmilla oli kaksi tytärtä,
- molemmat lähtivät Japaniin vuonna 1904 (mutta eri syistä),
- molemmilla oli suosikki hevoset (oikeasti tammat), Mannerheimilla oli Kathy ja Piłsudskilla Kasztanka.


Mannerheim & Kathy / Piłsudski & Kasztanka.

Thursday, December 1, 2011

the (almost) White-white photos ... (melkein) Valkovalkoisia

Usually people take black-white photos, but I took some photos which I call the white-white ones. They come from the last winter. Today December begins, but winter hasn't come yet, what is exceptional here.
Tavallisesti otetaan mustavalkoisia kuvia, mutta viime talvena olen ottanut pari sellaista, jotka voi nimetä valko valkoisiksi. Tänän alkaa joulukuu mutta talvi antaa odottaa itseään. Ei siitä vielä näy.