Monday, February 20, 2012

My very 1st Finnish impressions 2002

I have come across my diary from 2002 when I came to Finland for the very 1st time.
That's a major collection of my remarks on Finland. I post here some of them.
1. I was surprised at the rocky shore of Helsinki and in general many rocks and huge stones in the city and surroundings. Many building projects in Finland involves detonating of dynamite to crush the rocks. Sand on the fortress of Suomenlinna was shipped in from Estonia.
2. 1 and 2 cent euro coins are not in use in Finland.
3. Fat free milk ... I still do not understand nutrition value of such product.
4. Drinking water from taps in Finland is allowed, safe and common.
5. For the first time I have seen bulldogs, poodles and schnauzers with the naturally long tails.
It is sad that in Poland there's still common practice of docking (tailing) dogs of some breeds, (cutting tail of the dogs) despite it is not legal.
6. You must wave for a bus if you want to get into! Forgetting doing it costed me a lot of nerves and time.
7. There are only two Roman Catholic churches in the whole capital region of Finland, only 7 in the whole Finland. I've just checked, that there are 268 Roman Catholic churches only in my home city - Lublin archdiocese. Finland has the lowest proportion of Roman Catholics in all of Europe.

Löysin äskettäin päiväkirjani vuodelta 2002, silloin tulin Suomeen ensimmäistä kertaa.
Kirjoitin kirjaan huomioitani Suomesta. Päätin laittaa pari niistä blogiin:

1. Kallioita joka puolella ja kallioinen meren ranta oli minulle yllätys. Rakennus projektit Suomessa vaativat kallioiden murskaamisesta dynamiitin avulla. Hiekka Suomenlinnassa on peräisin Virosta.
2. Suomessa yhden ja kahden sentin kolikot eivät ole käytössä.
3. Rasvaton maito ... edeellen en ymmärrä mikä on ravintoarvo sellaisessa tuotteessa.
4. Veden juominen suoraan hanasta on sallittu ja turvallista.
5. Suomessa ensimmäistä kertaa olen nähnyt buldogin, villakoiran ja snautserin normaalin pitkän hännän kanssa. On surullista, että Puolassa typistäminen on vielä yleistä, vaikka se on laitonta.
6. Pitää vilkuttaa bussille, jos haluat saada kyydin. En tiedä miksi se oli minulle erittäin vaikeaa muistaa ja sen takia tuhlasin paljon aikaa (ja hermojakin).
7. Suomen pääkaupunkiseudulla on vain kaksi roomalaiskatolisesta kirkoa, ja vain seitsemän koko Suomessa. Tarkistin äskettäin netistä, että pelkästään minun kotikaupungin arkkihiippakunnassa (Lublinin alueella) on 268 roomalaiskatollista kirkkoa. Suomessa on Euroopan pienin prosenttiluku roomalaiskatolilaisia.

No comments:

Post a Comment