Tuesday, November 27, 2012

Finnish proverbs ... Suomalaisia sananlaskuja

Finns have many proverbs, various sayings and they use them frequently.
It seems, that they have sayings suitable to almost each life situation.
I heard Finnish versions of  some international popular sayings like: "All that glitters is not gold", or "The grass is always greener on the other side of the fence", but there are numerous proverbs 
I have never heard before. Here are some of them:

Suomalaisia sananlaskuja on monia ja niitä käytetään usein.
Näyttää siltä, että suomen kielestä löytyy sopivia sananlaskuja ja sanontoja lähes jokaiseen elämäntilanteeseen. On tietysti käytössä kansainvälisiä sananlaskuja suomalaisessa versiossa kuten: "Ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää", tai "Ruoho on vihreämpää aidan toisella puolen", mutta lukuisia sananlaskuja en ole koskaan ennen kuullut. Mainitsen niistä muutamia:

Kaikki muu on turhaa, paitsi saunominen. All is useless, except for going to the sauna.
Kahvi on hyvää aamulla ja sitten koko päivän.  
Coffee is good in the morning and then throughout the day.  
Metsä on suomalaisen kirkko. The forest is a Finns' church.  
Elämä on epävarmaa, syö jälkiruoka ensin. Life is uncertain, so eat desert first. 
Älä murehdi. Anna hevosen murehtia, sillä on isompi pää.  
Do not worry. Let the horse worry, it has a bigger head. 
Viisas oppii toisten virheistä - tyhmä ei omistaankaan.  
The wise learns from mistakes of others, the fool will not learn even from his own ones. 
Herrat ja koirat jättävät oven auki. Gentlemen and the dogs leave the door open. 
Arka mies ei saa kaunista vaimoa. A shy man will not get a beautiful wife. 
 'Konstit ovat monet', sanoi mummo, kun kissalla pöytää pyyhki.  
'The ways are many', said the grandma and wiped the table with a cat. 
 Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, jaettu suru vain puolet. (Olen juuri lukenut että tämä on ruotsalainen sananlasku, mutta silti kirjoitan sen alas koska on tosi hieno) 
Shared joy is double joy; shared sorrow is half a sorrow. (I have just found that this is a Swedish proverb but still I write it down cause it's great)

No comments:

Post a Comment